Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2014-3

2014-3 UMCG Centrum voor Revalidatie afdeling Kinderrevalidatie

Toegezegd € 5325, –

Consul J. Wouters van den Oudenweijer van de Noord Nederlandse GC

Het revalidatiecentrum is gevestigd in de Mytylschool Johan Friso te Haren. In het revalidatiecentrum komen kinderen die hun handen niet kunnen gebruiken. Voor deze kinderen is een oogbesturingmodule ontwikkeld De Tobii PC Eye Go Plus. De kinderen kunnen nu door oogbewegingen een computer besturen, hetgeen voor hun ontwikkeling erg belangrijk is. Ook kunnen ze nu hiermee spelletjes doen.

Via de volgende links is meer informatie te verkrijgen over deze techniek.   http://vimeo.com/47192243

Over de mytylschool  www.pjfharen.nl

http://www.pjfharen.nl/fotos-video-en-kunst/videos

http://www.youtube.com/user/centrumvoorrevalidat/videos

De projectcoördinator heeft dit project afgerond met een toezegging voor een bedrag van € 5325,  – voor de aanschaf van dit Tobii PC Eye Go Plus

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen