Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2015-1

2015-1 Dagcentrum Weteringhoek sport/activiteitenplein

Toegezegd € 5000, –

Het Dagcentrum de Weteringhoek te Houten is een  onderdeel van de Stichting Reinaerde. Op het kinderdagcentrum Weteringhoek kind & jeugd komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. De dagbesteding sluit aan bij de praktische en sociale vaardigheden van het kind.Passende communicatie staat hierbij centraal. Verschillende activiteiten woorden aangeboden. Zoals muziek maken, snoezelen, aanbieden van sensopathisch materiaal, bewegen en knutselen. Door regelmaat, structuur en intensieve begeleiding ontwikkelen kinderen zich. Ieder in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden. De kinderen leren zo zelfstandig mogelijk te zijn.
Momenteel is er bij het centrum een groot leeg plein dat op geen enkele wijze uitdagend is voor de kinderen. Wij vinden bewegen in welke vorm dan ook heel belangrijk voor onze cliënten. Een afwisseling van rust en activiteiten is van groot belang. Bewegen geeft plezier!
Dit plein willen ze graag opknappen.

www.reinaerde.nl

De projectcoördinator heeft het project afgesloten met een toezegging van € 5000, – om het plein nieuw in te richten.

 

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen