Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2015-12

2015-12 Stichting de Klup Twente

Toegezegd € 1250, –

Consul B.G. Bleeker van de GC de Koepel

Stichting de Klup Twente is een vrijwilligers-organisatie voor vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking. Gemiddeld zijn er jaarlijks 400 vrijwilligers actief die worden aangestuurd door 3 coördinatoren en in totaal 5,3fte aan personele inzet.
SportMix is één van de meer dan 50 wekelijkse activiteiten die door De Klup Twente wordt georganiseerd. Van september t/m mei komen gemiddeld 25 – 30 schoolgaande kinderen en jongeren iedere woensdagmiddag naar de SportMix in sporthal Schelfhorst. Tot afgelopen week was er een materialenhok met allerlei sport- en spelmaterialen beschikbaar voor alle gebruikers (voornamelijk scholen). Doordat er is gebleken dat er slecht wordt omgegaan met het sport- en spelmateriaal heeft Sportbedrijf Almelo / Gemeente Almelo besloten om scholen verantwoordelijk te maken voor hun eigen materialen en is van de één op de andere week al het sport- en spelmateriaal verdeeld onder de scholen. SportMix is geen schoolse activiteit en heeft daarom geen bestaande materialen ontvangen en staat nu met lege handen. Wekelijks 4 groepen van 5-10 kinderen

www.deklup.nl

De projectcoördinator heeft dit project afgerond met een toezegging van € 1250, –

 

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen