Old Grand-Dad Golfclub Nederland

driewieler mytylschool de Ruimte

2015-13

2015-13 Mytylschool de Ruimte in Bergen NH driewieler

Toegezegd € 2000, –

Consul Noord Hollandse GC R.G. Bakker

Mytylschool De Ruimte is een school voor speciaal onderwijs. De leerlingen die bij ons op school zitten hebben een motorische en/ of een meervoudige beperking. Met het onderwijs dat aan onze school wordt gegeven bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Op de afdeling Fysiotherapie helpen we deze kinderen om motorische vaardigheden te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is het zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Daarnaast geeft het bewegen zelf veel plezier en leidt vaak tot sociale interactie en vergroting van belevingswereld.
Hierbij worden vaak hulpmiddelen gebruikt. Een driewielfiets is zo’n hulpmiddel. Deze biedt meer stabiliteit dan een gewone fiets omdat het kind met zijn zwaartepunt tussen de 2 achterwielen zit.
De fiets kan aangepast worden aan de mogelijkheden en beperkingen van het kind met o.a. rugsteun, voetbakjes, ander stuur, verschillende soorten aandrijving of remmen. Met zo’n gespecialiseerde fiets kunnen wij binnen de mytylschool veel kinderen leren fietsen, zodat ze zichzelf kunnen verplaatsen van A naar B. Ze worden meer zelfstandig en kunnen deelnemen in de maatschappij met andere kinderen of met ouders op pad gaan. Fietsen is typisch Nederlands. Dat moet toch elk kind kunnen leren!

www.deruimte.nl

driewieler mytylschool de Ruimte

De projectcoördinator heeft dit project met een toezegging van
€ 2000, – afgesloten.

 

 

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen