Old Grand-Dad Golfclub Nederland

klimwand2015 18

2015-18

 

2015-18 Centrum voor Revalidatie UMCG afd. Kinderrevalidatie locatie Mytylschool klimwand

Toegezegd € 2135, –

Consul J. Wouters van den Oudenweijer, Noord Nederlandse Golfclub

Het revalidatieteam wil kinderen en jongeren laten spelen, laten sporten en laten meedoen op school. Wanneer beperkingen dit in de weg staan, doet het team er alles aan om deze beperkingen te behandelen of te verminderen. En als dit niet lukt, leert het team kinderen, jongeren en ouders er zo goed mogelijk mee te leven.
Het revalidatieteam behandelt kinderen en jongeren tot achttien jaar met aandoeningen zoals spasticiteit, spina bifida, spierziekte, (niet-)aangeboren hersenletsel, coördinatiestoornissen (developmental coordination disorder -DCD), pijn en vermoeidheid, chronische ziekte zoals astma of reuma en andere motorische ontwikkelingsproblemen. In het Centrum voor Revalidatie ga je poliklinisch revalideren. Dit betekent dat men één of twee keer per week voor behandeling naar het Centrum voor Revalidatie komt. Na iedere behandeling gaat men weer naar huis.

Eén kind, één plan, één team

Om onderwijs en zorg goed samen te laten gaan, behandelt het team kinderen en jongeren die de Mytylschool bezoeken op school. Deze samenwerking tussen het revalidatieteam en de Mytylschool vindt plaats onder het motto ‘Eén kind, één plan, één team’. Het revalidatieteam werkt verder samen met kinderdagcentra, orthopedische instrumentmakerijen, eerstelijns therapeuten, medisch specialisten, Visio en Kentalis.

klimwand2015 18

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze klimwand werd gevraagd om nog gevarieerder te kunnen revalideren

 

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen