Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2015-29

2015-29 De Veste Scholen voor bijzonder onderwijs klimrek annex toren

Toegezegd € 4000, –

Consul C.P. Segaar van de Golfclub Reymerswael

SBO De Veste: onderdeel van Samenwerkingsscholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Zeeland. Voor het project toegespitst op De Veste Tholen voor Bijzonder Onderwijs.
Alle leerlingen van de School voor Bijzonder Onderwijs hebben te maken met diverse leerachterstanden en stoornissen: ADHD, gedragsproblematiek, angststoornissen, kenmerken van Autisme en ernstige dyslexie zijn veel voorkomende aandoeningen bij de kinderen van de SBO de Veste.

De huidige school locatie wordt verlaten en men gaat naar een nieuw schoolcomplex in Tholen.
Dit wordt een samensmelting van allerhande onderwijs op een grote locatie.
De huidige speelplaats en speelwerktuigen van deze SBO de Veste zijn al 8 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige eisen van een veilig en vrolijk
speelterrein voor jonge en oudere kinderen. Tevens is de oude locatie niet meer adequaat voor een speels klimaat voor deze kinderen.
Op de nieuwe school wordt een locatie ingeruimd voor de SBO De Veste als een bijna individuele school met weinig communicatie over en weer met de andere schoolkinderen.
Vooral omdat het verschil in leefwijze en denkwijze te groot is. Het idee achter dit projectverzoek is om de kinderen een mooie speelplaats te geven die
uitnodigt om in en met de natuur bezig te zijn. De pleinen van de toekomst dagen uit, zijn groen, helpen kinderen samen te spelen en steeds meer te bewegen wat in deze tijd van
groot belang is.

www.sbodeveste.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen