Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-003/02

2016-02 Tennisvereniging Tachys Nijmegen

Toegezegd € 645, –

Consul Peter Mens van het Rijk van Nijmegen

De Tennisvereniging Tachys heeft een afdeling voor gehandicapte (jeugd-)spelers. Deze G-afdeling bestaat al sinds 1996 en is bijzonder actief op het gebied van toernooien voor verstandelijk gehandicapte spelers in het land.
In de regio wordt in 2016 het twee-jaarlijkse Special-Olympics evenement georganiseerd waaraan Tachys graag een aantal van haar leden wil laten deelnemen. Tachys vraagt een bedrag ter sluiting van de begroting, waarvan zij intern ruim 60% voor haar rekening neemt, t.w. € 645,00.
Voor dit bedrag kunnen 9 deelnemers worden ingeschreven, allen jonger dan 30 jaar.

www.tachys.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen