Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-014/11

2016-11 Federatie Paardrijden voor Gehandicapten website

Toegezegd € 3000, –

De Federatie Paardrijden voor Gehandicapten (FPG) is de overkoepelende organisaties van alle maneges die paardrijden voor Gehandicapten mogelijk maken. Deze FPG heeft een website die zwaar verouderd is. Deze site is zo opgezet dat wij teksten aanleveren aan een organisatie die deze dan tegen betaling op onze site zet.
Dit is niet alleen een omslachtige manier, maar ook een kostbare werkwijze.
Daarnaast zouden wij onze website willen uitbreiden met een kennisbank waarop van allerlei aanpassingen op het gebied van paardrijden voor mensen met een beperking staan, zodat de leden niet telkens “het wiel moeten uitvinden”.
Tevens willen wij graag een soort Marktplaats achtige toevoeging aan onze site waarop de leden materialen kunnen kopen en verkopen, maar misschien ook wel paarden en pony’s kunnen kopen en verkopen, of gediplomeerde instructeurs worden gezocht al dan niet als inval. Dit zal de samenwerking tussen de leden zeker kunnen bevorderen.

http://www.verenigingfpg.nl/

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen