Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-015/12

Project 2016-12 TMS bijdrage Elzeneindhuis Oss

Toegezegd € 5000, –

Het Elzeneindhuis is een kleinschalig initiatief van ouders van een gehandicapt kind, dat is uitgegroeid tot een binnen de samenleving genestelde woonvorm voor vaak meervoudig gehandicapte jongeren. Het biedt ook dagopvang voor de zelfde groep.
Het Project bevat drie woningen, 2 dagopvangboerderijtjes en een gymnastiekzaal.
De boerderijen zijn al in gebruik, de rest is in staat van aanbesteding en voorbereiding van de bouw.
Gevraagd wordt een bijdrage aan een Therapeutic Motion Systeem, waarbij de meest kwetsbare kinderen middels een bewegend plateau, beelden en geluid tot zelf bewegen worden gestimuleerd.
Het totale systeem kost circa € 10.000

Toelichting op TMS Klik hier

www.elzeneindhuis.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen