Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-017/14

2016-14 Koningin Julianaschool te Culenborrg bureaufietsen

Toegezegd € 1307, –

Consul A.H.W. Pont Golfclub Zeegersloot

De Kon. Julianaschool in Culemborg is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen met, voornamelijk, een cognitieve beperking en ontwikkelingsstoornissen.
Dit project betreft het combineren van fysieke activiteiten en “het ouderwetse leren” in de schoolbanken middels een zgn. bureau-fiets.

www.julianaschool-culemborg.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen