Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016 20 foto2 Small

2016-024/20

2016-20 IMPULS school voor voortgezet speciaal onderwijs Tegelen

Toegezegd € 5132, –

Consul H. Everarts Peelse Golfclub

Doelgroep van Impuls is Zeer Moeilijk Lerende Kinderenvan 12-20 jaar. Ze worden voorbereid voor een optimale zelfstandigheid in de maatschappij. De school heeft geen eigen gymzaal en is voor gymlessen aangewezen op het schoolplein, waarop de nodige toestellen ontbreken.

Gevraagd wordt de aanschaf en plaatsing van één of twee fitness apparaten, voor gebruik tijdens de lessen, vrij gebruik in de pauzes en beschikbaar voor na-schoolse opvang.

Er is gekozen voor de Airwalker.

Deze foto’s ontvingen wij van de officiele ingebruikneming.

2016 20 foto2 Small

2016 20 foto1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ogbuitengewoon.nl/impuls

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen