Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-038/30

2016-30 Stichting Happy2Move stoelen

Toegezegd € 2500, –

De Stichting Happy2Move is een snel groeiende stichting die momenteel dagelijks en in vakanties circa 115 kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking opvangt. Sport en beweging zijn gebruikte middelen om de zorgdoelen te halen.
Gezien de steeds verder teruglopende bijdragen vanuit de zorgbudgetten is de dringend noodzakelijke vervanging van meubilair voor de opvang niet meer mogelijk. Meubilair in elke zin van het woord stimuleert de balans in de opvoeding en voorbereiding tot bewegen en sporten. De OGD is gevraagd om hiervoor een bijdrage te leveren.

www.happy2move.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen