Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-039/31

2016-31 Kinderdagverblijf de Heisterkes Digibord

Toegezegd € 4200, –

Consul L. Kleinekorte Golf & Country Club Herkenbosch

Het kinderdagverblijf (KDC) de Heisterkes in Haelen is onderdeel van de stichting Pedagogisch Social Werk Midden-Limburg.

Het KDC biedt zorg en steun aan kinderen van 5-12 jaar met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap. Die ontvangen een multidisciplinaie diagnostieken behandeling, zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en gelukkig ook speltherapie. In het kader van dit laatste wil het KDC graag gebruik maken van een groot digibord/touchscreen, breed inzetbaar voor deze groep kinderen. Visueel en auditief worden de kinderen voorzien van de thema’s, die normale kinderen dagelijks meemaken in hun omgeving. Het bord zal elke dag door ongeveer 27 kinderen worden gebruikt.

www.pswml.nl

 

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen