Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-049/36

2016-36 Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland Duofiets

Toegezegd € 4000, –

Consul G. Hofstede van de Golfclub De Groene Ster

Stichting Elf organiseert jaarlijks educatieve, creatieve of sportieve weekenden voor gehandicapte jongeren.
De ouders dragen circa tweederde van alle kosten.

Voor het Logeercentrum Friesland ELF in Eernewoude, de centrale plaats van waaruit de weekenden worden georganiseerd,
is een donatie gevraagd voor de aanschaf van een Duofiets.
Met een Duofiets kunnen deelnemers samen met een begeleider de omgeving verkennen en zo sportief te recreëren.

http://www.elfriesland.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen