Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-058/41

2016-41Stichting Zorgbad Zonnewater Hoog Keppel spelmaterialen

Toegezegd € 2500, –

Regio Consul H.C. Smit Regio Centrum Oost

De Stichting Zorgbad Zonnewater exploiteert een zwem/zorgbad in een warmwater omgeving. Mensen met en zonder beperking, van nul-jarigen tot volwassenen worden in afgebakende doelgroepen middels zwemmen een bewegingsprogramma aangeboden ter bevordering van hun algemene welzijn.
Specifieke instructeurs, de fysieke omstandigheden en de grootte van de groepen leiden tot hogere dan normale kosten.
De stichting vraag spelmaterialen voor met name de jongere, gehandicapte kinderen in de groep Zonnekids, van 7-17 jaar.
1400 gebruikers, waarvan circa 60% jeugd en een groot deel gehandicapt.
40 werknemers en 75 vrijwilligers.

www.zonnewater.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen