Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016 062 46 thuus

2016-062/46

2016-46 Stichting ’t Huus, Vogelwaarde, Zeeuws-Vlaanderen

Toegezegd € 4.347,–

Consul A.H.A. Dohmen van de Golfclub De Woeste Kop

Stichting ’t Huus is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren met verstandelijke c.q. lichamelijke beperkingen. De stichting biedt daartoe kleinschalige en gestructureerde dagbesteding in kleine groepen in een drietal huiselijke omgevingen, waarbij rekening gehouden wordt met individuele begeleidingsbehoeften.

2016 062 46 thuus

2016 62 46 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gestructureerde dagprogramma’s komen verschillende activiteiten aan bod, zoals koken en bakken, zwemmen en sporten, boodschappen doen, muziek luisteren, het huishouden doen, paardrijden onder leiding van een gecertificeerde instructeur en het paard borstelen. In Vogelwaarde, in de stal van Henkie, staat hun paard.

Niet alle kinderen, vooral zij met ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperkingen, kunnen dit ‘werk’ doen. Zij mogen ‘snoezelen’.
Deze zintuigactivering is een gebruikelijke behandeling in de zorgverlening.
De –jonge- patiënt wordt gedurende kortere of langere tijd in een ruimte gelegd, waar gedempt licht, zachte muziek, geuren en meubilair dat een ontspannen houding toelaat, zoals een zitzak, kalmerend werken.

Voor de meest kwetsbare kinderen, met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0,5 en 3 jaar – lichamelijke leeftijd tussen de 11 en 37 jaar – schenkt Old Grand Dad
€ 4.347,– voor de aanschaf van een zogenoemde ‘snoezelkar’ met de benodigde randapparatuur. De ‘snoezelkar’ zal inzetbaar zijn op elk van de drie locaties van Stichting ’t Huus.

www.stichtingthuus.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen