Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2016-073/2017-g001

2017-01 Woonvoorziening Amarant Europaplein Dongen renovatie snoezelruimte

Toegezegd € 2500, –

Regioconsul J.A.L.M. Remmen van de Regio Centrum Zuid

Aan het Europaplein in Dongen, een locatie van Amarant,  wonen 13 jongeren met een of meer beperkingen. Vijf bewoners hebben een meervoudige handicap en zijn zeer hulpbehoeftig, de overige acht bewoners zijn meer mobiel en wonen met een 24 uurs begeleiding.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze locatie wordt geprobeerd de snoezelruimte een face-lift te geven. Deze ruimte is met name voor de vijf bewoners met een meervoudige handicap een bron van bewegings-stimulans en fysieke ontspanning, hetgeen deze mensen goed doet!
De vernieuwing van de snoezelruimte kost circa € 10.000 waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

http://www.amarant.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen