Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2017-008/G009

2017-09 Stichting de Wijde Mantel, trampoline, De Glind

Toegezegd € 2.600,–

Regioconsul  H.C. Smit van Regio Centrum Oost 

Jeugddorp de Glind biedt hulp aan ruim 100 uit huis geplaatste kinderen en jongeren met gedrags-en of emotionele problemen.
In het dorp zijn ook 6 huizen voor gezinnen met vaak meervoudig gehandicapte kinderen.
De Stichting de Wijde Mantel wil in het Jeugddorp een belevingstuin in richten, waar alle kinderen uit het dorp welkom zijn.

De schenking van Old Grand-Dad van € 2.600,– is voor de aanschaf en plaatsing van een trampoline in de tuin.
Met de trampoline wordt bewegen en motoriek gestimuleerd en ontwikkeld.

www.dewijdemantel.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen