Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2017-A002/G013

2017-13 ZML de Bodde, Tilburg, inrichting verkeersschoolplein

Toegezegd € 3.630,–

Consul P. Herreilers van de GC Midden-Brabant en Regioconsul J.A.L.M.  Remmen van Regio Centrum-Zuid

Naar De Bodde, school voor speciaal (voortgezet) onderwijs in Tilburg komen kinderen voor extra ondersteuning bij het leren en opgroeien.

De school verwezenlijkt momenteel een nieuw speelplein voor de SO-afdeling met leerlingen van 4 – 12 jaar, waarbij rekening gehouden wordt met de leerlijnen van het bewegingsonderwijs.

Het speelplein is als leerhulp te gebruiken bij het motorisch ontwikkelen van de kinderen, het ontwikkelen van spierkracht, durf en uithoudingsvermogen.

Met de OGD schenking van € 3.630,– wordt het verkeersplein ingericht.

www.debodde.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen