Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Project 2017 015Oranjekwartiernspelborden.2

2017-A013/G015

2017-15 Stichting speeltuin Oranjekwartier, ‘Oink en Blaat’ spelborden, Terneuzen

Toegezegd € 4.150,–

Consul A.H.A. Dohmen, GC De Woeste Kop, Regioconsul Paul Versluys, Regio Zuid-West

De Stichting speeltuin Oranjekwartier in Terneuzen is een schoolvoorbeeld van een organisatie die draait op louter, rond de 70, vrijwilligers, zonder betaalde krachten.

Er komen jaarlijks rond de 25.000 heel jonge kinderen, waarvan velen met een beperking naar de speeltuin. Vooral voor de autisten onder hen, is behoefte aan een kleine speelruimte met een herhalend, eenvoudig bewegingspatroon.

De vorm en bewegingsmogelijkheden van de twee ‘beesten’ Oink en Blaat creëren een stilteplaats voor de kleintjes. De met de schenking van Old Grand-Dad aangeschafte spelborden ‘Oink en Blaat’ staan, in beton gegoten, op een separaat grasveldje van Oranjekwartier in Terneuzen.

Sinds 2007 is dit het 13e project dat Old Grand-Dad namens Golf Vereniging ‘De Woeste Kop’ met een schenking ondersteunt, dankzij de inspanningen van Guus Dohmen van ‘De Woeste Kop’ en de gemiddeld 83 enthousiaste grootvaders-donateurs van ‘De Woeste Kop’.

Old Grand-Dad heeft dan ook al heel wat gehandicapte jeugd in de directe omgeving van de Golf Vereniging mogen helpen te ontspannen. Het totale bedrag dat tot nu toe is geschonken, bedraagt ruim € 67.000.

Old Grand-Dad staat prominent vermeld in het centrum van het sponsorbord van de speeltuin.

 Project 2017 015Oranjekwartiernspelborden.2Project 2017 015Oranjekwartierspelborden

 

 

 

 

 

www.oranje-kwartier.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen