Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2017-A52-G042

2017-42 Stichting Kinderen Doen Mee, Roosendaal

Toegekend: € 1.250,–

Consul W,G. Hermans van de Golfclub Wouwse Plantage

De Stichting Kinderen Doen Mee, een kleine particuliere instelling, organiseert met een groep van 25 vrijwilligers voor een 40-tal gezinnen met een minimuminkomen, ook een vorm van handicap voor kinderen, op regelmatige basis kleine uitjes en activiteiten.

De stille armoede van de gezinnen wekt begrip en sympathie op door de eenvoudige stijl van betrokkenen.

De OGD schenking van € 1.250,– wordt besteed aan de organisatie van verschillende activiteiten.

Terug naar Schenkingen 2017