Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2017-G002

2017-02 Atletiekvereniging Spado race-runner

Toegezegd € 2500

Consul C.P. Segaar van Golf Vereniging Reymerswaal

Sinds 1998 bestaat binnen atletiek-vereniging SPADO het aanbod van atletiek voor verstandelijk gehandicapten. Deze groep bestaat uit gemiddeld 35 atleten met verschillende soorten beperkingen. Zowel sporters met autisme, gedragsproblemen, laag intellect, downsyndroom als spasme sporten in deze groep.
Voor jongeren die helemaal niet kunnen lopen is de zgn. space-runner een oplossing. Een driewieler zonder aandrijfmechanisme, wel met een borststeun, hetgeen veilig rennen mogelijk maakt.

www.spado.nl

Terug naar Schenkingen en Toezeggingen