Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD RGB 2 small

2020-05

Logo OGD RGB 2 small

2020-05 De Elzenhoek Ommen

                             2020 05 2 Elzenhoek logo

Toegekend: € 3.500,–

Te besteden aan: een electrische duo-fiets

                                                      2020 05 Baalderborg KindJeugd small kopie
Bij De Baalderborg Groep in Overijssel en Drenthe, krijgen jonge mensen met een verstandelijke beperking op ruim 90 locaties – of begeleid thuis – liefdevolle zorg en ondersteuning.

                                                                  2020 05 Elzenhoek gebouw small

In orthopedagogisch dagcentrum De Elzenhoek in Ommen worden kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, die extra begeleiding nodig hebben, ondersteund.

                       2020 05 Elzenhoek Mick kopie                                       2020 05 Baalderborg KindJeugd small
De Elzenhoek vraagt OGD een donatie voor de aanschaf van een elektrische duo-fiets. Eén van de ouders van de kinderen schonk € 3.500,– als begin van de aanschaf van zo’n fiets.

In 2019 schonk OGD op initiatief van de Baalderborggroep voor de vergroting van de mobiliteit van de kinderen van de Vlasakkerkamp in Hardenberg € 3.150,– voor een rolstoelfiets. (zie schenking 2019-08 : https://www.oldgranddad.nl/schenkingen/schenkingen-2019/20-schenkingen/342-2019-08 )

                                 2020 05 rolstoelfiets kopie                                 2020 05 E duofiets small

Deze OGD schenking van € 3.500,– voor een E-duo-fiets is een eigen initiatief van De Elzenhoek in Ommen.

https://www.baalderborggroep.nl/nl/dagbehandeling-de-elzenhoek

Terug naar Schenkingen 2020