OGD hakt knoop door:
Wedstrijdprogramma 2020 afgelast vanwege Corona
Afgelast

Nu de regering is overgegaan op een zgn. Intelligente Lock Down, die minstens tot 1 juni a.s. zal duren,

valt de reële mogelijkheid weg om tot een sportieve kwalificatie via wedstrijden met vele deelnemers te komen die leidt tot een deelnemersveld voor de Landelijke Finale. Clubwedstrijden, gepland in mei, vervallen en die in juni zijn twijfelachtig. Hierdoor komen ook de regiowedstrijden in het gedrang, terwijl de situatie na 1 juni ook niet direct zonder het geringste risico zal zijn.

Het OGD-bestuur meent, als organisatie die volledig bestaat uit personen die tot de meest kwetsbare groep behoren en zich inzet voor jonge mensen, er goed aan te doen voor nu onze belangen ondergeschikt te maken aan de ontstane situatie en gelasten om die reden het gehele wedstrijdprogramma voor dit jaar af.

Uitsluitend de al eerder afgelaste Consuldag, die gepland stond voor 27 maart, probeert het bestuur alsnog te houden op 12 oktober a.s. Daarover zijn met de Eindhovensche afspraken goede afspraken gemaakt.

Binnenkort zal, in combinatie met het jaarlijks donatieverzoek, in een boodschap aan OGD donateurs de situatie uitgelegd worden en op hen zal een beroep gedaan worden hun jaarlijkse bijdrage dit jaar gul te laten zijn. De kans bestaat immers dat projecten, waarvoor de OGD zich inzet, te maken krijgen met afhakende andere sponsors door de economische gevolgen van deze pandemie, zodat de OGD hulp extra nodig zal blijken.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur de beslissing tot afgelasting zeer betreurt, maar zij denken dat dit de beste oplossing is. Er zijn nu prioriteiten die terecht voorrang verdienen.