Veel succesvolle projecten in 2017


2017 10kleine wereld
De 'Stichting Old Grand-Dad Club Nederland' zoals de officiële naam van deze golfclub van golfende grootvaders luidt, doet, naast het organiseren van 'golfdagen voor grootvaders', schenkingen voor 'het bevorderen van sport, spel en beweging voor gehandicapte jeugdigen tot dertig jaar'. 

ruitertje 3 Maartenshoeve (Small)

Jaarlijks schenkt de OGD meer dan  € 100.000,-- aan uiteenlopende projecten. Instellingen die zich bezig houden met gehandicapte jeugdige sporters, melden zich, meestal via de Clubconsuls bij het Bestuur, dat al dan niet schenkingen toekent.

In 2017 werd in totaal € 130.830,= toegekend aan 43 verschillende projecten als de aanschaf van sport en spelmaterialen, speciale uitjes, toernooien, speeltoestellen, duofietsen, speciale paardrijd zadels enzovoorts.

Sinds de oprichting van de OGD in 1974 is nu € 2.383.818,= geschonken aan zeer vele projecten van uiteenlopende aard.

De belastingdienst heeft de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland aangemerkt als ANBI organisatie. Dat betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn van de belastingen. 

Kijk voor een overzicht van alle toegekende projecten onder de tab "Archief" en vervolgens klikt u op "Schenkingen voorgaande jaren".

Wilt u meer weten over de aanvraagprocedure klik dan op een van de onderstaande links.

Aanvraag Protocol Projecten ANBI status