Over Schenkingen

 

De 'Stichting Old Grand-Dad Club Nederland' zoals de officiële naam van deze golfclub van golfende grootvaders luidt, doet, naast een 'golfdagen voor grootvaders'schenkingen voor 'het bevorderen van sport, spel en beweging voor gehandicapte jeugdigen tot dertig jaar'.

 

 

Jaarlijks schenkt de OGD meer dan  € 100.000,-- aan uiteenlopende projecten. Instellingen die zich bezig houden met gehandicapte jeugdige sporters, melden zich, meestal via de Clubconsuls bij het Bestuur dat al dan niet schenkingen toekent.

In 2016 werd in totaal € 143.471,-- toegekend aan 54 verschillende projecten als de aanschaf van sport en spelmaterialen, speciale uitjes, toernooien, speeltoestellen, duofietsen, speciale paardrijd zadels enzovoorts.

Sinds de oprichting van de OGD in 1974 is ruim twee miljoen euro geschonken aan tientallen projecten van uiteenlopende aard.

De belastingdienst heeft de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland aangemerkt als ANBI organisatie. Dat betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn van de belastingen.

 

Lees meer bij Aanvraag Protocol Projecten ANBI status