Old Grand-Dad Golfclub Nederland

IMG 2563 mini

9e lustrum op De Kennemer

9e Lustrum op De Kennemer- bakermat van de OGD
IMG 2563 mini

Evenals de Lustrum editie van de jaarlijkse Consuldag, eerder dit jaar, vormden de prachtige baan en het markante clubhuis van De Kennemer ook het decor van de viering van het 9e lustrum van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland op 9 september 2019.

Daarvoor had het stichtingsbestuur een met zorg gekozen groep van bestuurders, oud bestuurders, honorairen, waaronder voormalig voorzitter Marlof Strumphler, oud penningmeester Jack Smits van Oyen en Bob Simons (oud Regioconsul) en speciale gasten uitgenodigd om allereerst een ronde te golfen, waarna de niet golfende gasten zich, samen met de golfende gasten, verzamelden rond een eenvoudige broodmaaltijd, waar menige herinnering en anekdotes gewisseld werden.

Jan Hoen met prijs miniHannes heft het glas miniIMG 2632 mini

Na een korte prijsuitreiking, waarbij toekomstig penningmeester Jan Moen, in aanwezigheid van zijn beide voorgangers Gerrit Horlings en diens voorganger erelid Jack Smits van Oyen, de eerste prijs ontving uit handen van wedstrijdleider Ed Eelman, maakte het gezelschap zich op voor de overhandiging van een bijzondere schenking aan het surfproject van Suzanne van den Broek.

Organisator Hannes van de Stadt, die door een vervelende aangezichtsaandoening, getooid was met een markante ooglap, verwelkomde allen en gaf het startsein voor de overdracht van een wel zeer bijzonder busje door projectcoördinator Jan Orie aan de vertegenwoordigers van het surfproject. Na een feestelijke toost op het project en het lustrum, verplaatste het gehele gezelschap zich naar de fraai gedekte eettafels in de serre van het clubhuis, waar Suzanne van den Broek een korte maar zeer interessante uiteenzetting gaf over het ontstaan, het werk en de resultaten van het unieke surfproject. (zie ook het artikel over het project op deze site)

Hierna was de beurt aan voorzitter Helgert van Raamt om op de van hem bekende wijze  – bondig, relativerend en humoristisch – een korte uiteenzetting te geven van de stand van zaken van de stichting OGD, haar ontstaansgeschiedenis en de toekomstplannen. Intussen werd een fraai voorgerecht opgediend, gevolgd door een zo mogelijk nog mooier hoofdgerecht, waar onder het genot van aangename conversatie en gepaste wijnproeverij, door de deelnemers met volle teugen van werd genoten.

Als nagerecht werd tot veler verrassing een fraaie taart in de vorm van de zojuist overgedragen Volkswagen bus gepresenteerd en aangesneden door Hannes en Suzanne, die kort er voor een mooie miniatuur bus aan de OGD als dank had aangeboden. Na afloop was iedereen het er over eens dat dit een mooie viering van het lustrum was geweest en keerde men tevreden huiswaarts. De delegatie van het surfproject wel in het bijzonder.

IMG 2697 miniIMG 2665 miniIMG 2715 miniIMG 2595 mini
Helgert van Raamt, voorzitter.     Aabdachtige toehoorder, o.a. Jack Smits van Oyen (midden)   Marlof Strumphler en Suzanne van den Broek                   De gasten in afwachting van het officiële gedeelte

Peter van Mens, clubconsul van het Rijk van Nijmegen en onbezoldigd OGD ‘hoffotograaf’, maakte een fraaie fotoreportage die onderstaande link kan worden bekeken.
Fotoalbum Peter van Mens Lustrum OGD 2019