Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Aanvraag Schenking

Doelstelling van de OGD is:

‘Het bevorderen en ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar’.

De steun bestaat in het algemeen uit incidentele financiële bijdragen.
De voorkeur gaat uit naar bijdragen in de verwervingskosten van materiële voorzieningen. 

Een aanvraag wordt gedaan door het Aanvraagformulier in te vullen en terug te sturen.
Om een aanvraag voor een schenking goed te kunnen beoordelen, wil de projectcoördinator graag dat het ‘Aanvraagformulier’ nauwkeurig en volledig wordt ingevuld.


  Doelstelling van de OGD is het bevorderen en ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen tot dertig jaar met een beperking

  Wie is de Aanvrager?
  (Deze persoon is werknemer, bestuurder of vrijwilliger van de vragende organisatie en niet een OGD-consul of donateur)

  Naam van de Organisatie of Instelling, die de eigenaar of bezitter wordt van de met de schenking aangeschafte zaken of ontvanger van de schenking.

  Naam verantwoordelijke binnen de aanvragende organisatie:

  Beschrijf de activiteiten of geef het doel van deze organisatie of instelling of nevenvestiging:

  Wat wordt gevraagd?
  NB De voorkeur van de OGD gaat uit naar bijdragen in de aanschafkosten van materiele voorzieningen, voornamelijk kleinschalige projecten. Bijdragen van de OGD uitsluitend rechtstreeks aan de ontvangende partij, niet aan instellingen gericht op het verwerven van gelden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de aanvrager de website van de OGD heeft bekeken en kennis heeft genomen van de criteria voor goedkeuring en aard van de aangevraagde voorzieningen.

  Contactpersoon voor eventuele vragen over de aanvraag:

  Wie worden de begunstigden?

  Wordt de aanvraag gesteund door een club of regioconsul van de OGD?

  Heeft u alles ingevuld?
  Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen!


  Aanvullende informatie hierover zie  Protocol Projecten