Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Aanvraag Schenking

Doelstelling van de OGD is:

‘Het bevorderen en ondersteunen van sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar’.

De steun bestaat in het algemeen uit incidentele financiële bijdragen.
De voorkeur gaat uit naar bijdragen in de verwervingskosten van materiële voorzieningen. 

Een aanvraag wordt gedaan door het Aanvraagformulier in te vullen en terug te sturen.
Om een aanvraag voor een schenking goed te kunnen beoordelen, wil de projectcoördinator graag dat het ‘Aanvraagformulier’ nauwkeurig en volledig wordt ingevuld.
U kunt het Aanvraagformulier SCHENKING OGD hier downloaden. Vul dit Word document volledig in en stuur het vervolgens naar: projecten@oldgranddad.nl

Download formulier

Aanvullende informatie hierover zie  Protocol Projecten