Old Grand-Dad Golfclub Nederland

ANBI status

De Belastingdienst heeft de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland aangemerkt als:

Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent onder andere dat giften aan de Stichting afgetrokken mogen worden van de belasting.
Met ingang van 1 Januari 2014 moet er voor deze ANBI status de volgende informatie beschikbaar zijn en openbaar gemaakt worden via onze internetsite van de Stichting.

  • Naam: Stichting Old Grand-Dad Club Nederland 
  • RSIN nummer: 8050.78.101
  • Adres: p/a Gaesbeekerhof 60, 3764 DM Soest
  • Bestuurssamenstelling (zie ook bestuur )

o Voorzitter: J. de Vries
o Secretaris: C.W. Verkerk
o Penningmeester: J.Moen
o Projectcoördinator: J.M.M. Orie
o Bestuurslid Golf D. van Kappen

• Het beleidsplan van de OGD is het bewaken van de doelstellingen van de OGD, de balans te handhaven tussen deze twee doelstellingen van de OGD en voor continuering van de OGD zorg te dragen.

• De OGD kent geen beloningen voor de bestuursleden, de Regioconsuls en Clubconsuls. Ook worden geen onkosten vergoed voor het vervoer van en naar vergaderingen en (landelijke) wedstrijden, noch voor de kosten van green-fees en andere onkosten gerelateerd aan wedstrijden of bijeenkomsten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de directe, overige kosten gerelateerd aan vergaderingen, noodzakelijke drukwerken en bancaire kosten, zowel als een bijdrage aan kleine tastbare herinneringen aan de wedstrijden.

• De doelstelling van de OGD is het bevorderen en ondersteunen van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten, in welke vorm dan ook, van kinderen tot 30 jaar met een sociale, fysieke en of psychische beperking, zowel als het verenigen van enthousiaste golfende grootvaders, die elkaar in “grootvaderlijk” verband, gezellige golfdagen bezorgen.

• De OGD geeft elk jaar een jaarbericht uit, inclusief een financiële verslaglegging, waarvan een integrale kopie onder het menu-item jaarberichten te vinden is.