Old Grand-Dad Golfclub Nederland

1 2018 04 09 OGD CONSULDAG 2018 small

Consuldag 2018

 

                                                                          1 2018 04 09 OGD CONSULDAG 2018 small

Op maandag 9 april 2018 strijken 107, waaronder 15 nieuw aangetreden Clubconsuls, Regioconsuls en Bestuursleden neer op de ‘oude negen’ baan Toxandria voor hun jaarlijkse bijeenkomst, de inmiddels vermaarde Consuldag.

3 Toxandria Consuldag 2018 6861 2 small

Old Grand-Dad dankt het Toxandria Bestuur hartelijk, vooral in de persoon van baancommissaris Piet Klinkhamer en Clubconsul Marcel Schul voor het wederom om niet beschikbaar stellen van de mooie, goed onderhouden baan, de plezierige samenwerking en de perfecte organisatie, gesteund door OGD Wedstrijd Coördinator Ed Eelman.

4 Tox baan comm Piet Klinkhamer zorgde voor een mooie baan om niet 6969 small Toxandria Baancommissaris Piet Klinkhamer plaveide de weg naar een prachtige golfdag ‘om niet’ op zijn schitterende baan.

Secretaris Cees Verkerk noemt de 15 nieuwe Clubconsuls die sinds de vorige Consuldag op 3 april 2017 de OGD gelederen zijn komen versterken, in volgorde van hun ‘indiensttreding’.

6 Secr Cees Verkerk is weer beter Consuldag 2018 6895 small Secretaris weer stralend na zijn griep

De 15 nieuwe Clubconsuls sinds 3 april 2017, Consuldag op de Hilversumsche:
1. Arie den Ouden, Flevoland, Regio CM, opvolger van Bert Rijken
2. Gerrit Bouwhuis, Duurswold, Regio NO, eerste Clubconsul van Duurswold
3. Maarten Verhoeff, De Pan, Regio CM, opvolger van Jan Kuiper
4. Maarten Blietz, Rozenstein, Regio CW, opvolger van Rob Louwe
5. Coen Vermeer, Noordwijkse, Regio CW, opvolger van Jur Zoetmulder
6. Dirk Knuttel, Hoenshuis, Regio ZO, opvolger van Martin Germans
7. Simon Klapwijk, Driene, Regio CO, opvolger van Rudi Houwert
8. Henry Albertz, Brunsummerheide, Regio ZO, opvolger van Servé Retera
9. Leo Vermeer, De Hooge Rotterdamsche, Regio CW, opvolger van George Smittenaar
10. Joost de Vries, Lauswolt, Regio NO, opvolger van Hans de Bruin
11. Jan Moen, Veldzijde, Regio CM, opvolger van Hans Lengkeek
12. Juup Brederode, Keppelse, Regio CO, opvolger van Hans de Vries
13. Roy Wekker, Capelle aan den IJssel, Regio ZW, opvolger van Paul Versluis (nu Regioconsul ZW)
14. Ad Nelemans, Princenbosch, Regio ZW, opvolger van Hans Tholen
15. Gerard Eikenaar, Heelsum, Regio CZ, opvolger van Wim Slendebroek.

Voorzitter Helgert van Raamt verwelkomt de Heren hartelijk en noemt de Clubconsuls het ‘skelet van Old Grand-Dad, want zonder hun inzet zijn er geen golfwedstrijden en geen projecten’.

7 OGD bestuur Consuldag 2018 6892 small

Website
Na de discussie vorig jaar over actualiteit en gebruiksvriendelijkheid van de website, heeft webmaster Maarten Stratenus, samen met Jan de Vries en Hannes van de Stadt zich gebogen over een up-date van de site. Het resultaat van de nieuwe, fris en fruitig gemaakte site toont Maarten op het grote scherm.

10 Chef Rdactie Hannes van de Stadt maakt zijn aantek op Iphone Consuldag 2018 6905 small                                                                                                                           8 Webmaster Maarten S demo website Consuldag 2018 6879 small

De drie Heren blijven zich in de toekomst bezighouden met de site, waarbij Maarten zich vooral concentreert op de techniek en Jan en Hannes zich inzetten om de ‘content’, het redactionele gedeelte, actueel en fraai te houden. Op de site onder de knop ‘Contact’ staan de e-mailadressen van de heren. Val hen vooral lastig met OGD nieuws en belangrijke OGD zaken.

De Voorzitter benadrukt dat wat er nu getoond wordt geen eindresultaat is, maar het begin van een zich steeds vernieuwende en evoluerende site. Daarbij zijn de mannen achter het scherm wel mede afhankelijk van goede en tijdige input van Clubconsuls, Regioconsuls en Bestuursleden. Met andere woorden: De voorzitter roept de aanwezigen op ‘content’, zoals het zo mooi heet, aan te leveren.

Projecten
OGD Project Coördinator Jan Orie heeft het afgelopen jaar € 130.830,- kunnen doneren aan 43 projecten. Het aantal aangemelde projecten dit jaar – op deze Consuldag – blijft achter bij vorig jaar. Er vallen relatief steeds meer aanvragen buiten de scope van onze doelstellingen. Dat is jammer, want dat geeft onnodig werk en teleurstelling bij de aanvragers.

11 Proj ccodin Jan Orie spoort Clubconsuld aan tot meer projecten Consuldag 2018 6904 small                                                               10a Dankbare Vz Consuldag 2017 3 april Hilversumsche foto Peter van Mens 9576 small

De begeleiding en sturing van Clubconsul en steun van Regioconsul bij aanvragen zijn belangrijk en worden hoog gewaardeerd en nodig om teleurstelling door afwijzing te voorkomen.
OGD is een landelijke club. De voorzitter wil er voor waken dat plaatselijke golfclubs eigen projecten gaan optuigen met eigen fundraising.

Financiën

12 Pennm Gerrit Horlings kan teverden achterover leunen Consuldag 2018 6898 small
De Penningmeester meldt dat de financiële situatie van de Stichting prima is.

Dat was vroeger wel eens anders. Begunstigden kregen dan bericht van de Penningmeester dat zij even geduld moesten hebben met het ontvangen van het geld, want de kas was tot halverwege het jaar nog leeg.

Er zijn nu meer, namelijk 5.900 betalende donateurs. Er zijn ook 150 afgevoerd omdat zij twee jaar niet betaald hebben.

De Kascommissie van Sjef van Huijstee – Kromme Rijn, Rem Komen – Westfriese – en Frank Korzaan – De Verwaeyde Sansdbergen – heeft de boeken digitaal gecontroleerd en geaccordeerd. Door de digitale controle misten de Heren wel een over heerlijke broodjes lunch ten huize van de familie Horlings.
Sjef treedt af en wordt opgevolgd door Peter Hereilers – Midden-Brabant. De overige leden blijven zitten.

Jaarbericht
Bij de inschrijving ’s ochtends ligt voor alle aanwezigen een exemplaar van het Jaarbericht 2017 klaar. Het Jaarbericht 2017 is digitaal te lezen ophttp://www.oldgranddad.nl/images/Jaarberichten/OGDJaarbericht2017.pdf
Het Jaarbericht 2016 was gedrukt op mooier en zwaarder papier dan gebruikelijk. Dat maakte het wel duurder, maar het gaf tegelijker tijd ook meer cachet en uitstraling. In ieder geval waren er meer betalende donateurs.

Proef met verzending donatieverzoeken
Met algemene instemming vanuit de zaal wordt de proef begroet dit jaar het Jaarbericht met donatieverzoek direct na de Consuldag per e-mail aan de geregistreerde donateurs te sturen. Circa 4.000 e-mailadressen zijn ingevoerd.

In de e-mail aan de donateurs staat dat bij de Clubconsul een exemplaar van het Jaarbericht opgevraagd kan worden, maar tevens een aansporing om het Jaarbericht 2017 op de website te lezen. Iedere Clubconsul ontvangt daarom 50 exemplaren, ook voor de leestafel. Het Jaarbericht 2017 staat sinds de Consuldag op de opgefriste website.

Vanaf 20 april 2018 wordt het gedrukte donatieverzoek plus Jaarbericht 2017 in twee zendingen per post gestuurd aan donateurs die geen e-mail hebben ontvangen.
Het plan om in de e-mal direct via Ideal te betalen, loopt enige technische vertraging op.

Andere punten van de Penningmeester:
1. gemiddelde bijdrage van de grootvaders is in 2017 gestegen tot € 25,75
2. de Top 4 Clubs gerangschikt naar aantal donateurs zijn per 18 maart 2018:
– Rijk van Nijmegen (184) Clubconsul Peter van Mens
– Zeewolde (128) Clubconsul Cor Voorn
– Noord Nederlandse (121) Clubconsul Jacques Wouters van den Oudenweijer
– Tongelreep (118, heel knap voor een 9 holes baan) Rob van der Laan

Jelle Tjaden Consulwedstrijd 2018

Na de vakkundig geleide en gezellige ochtendbijeenkomst en de briefing door Wedstijd Coördinator Ed Eelman, starten 107 grootvaders de jaarlijkse Consulwedstrijd om de ‘felbegeerde’ Jelle Tjaden Trofee. De Consulwedstrijd op het altijd weer schitterende Toxandria is een waar feest voor de golfende grootvader Clubconsuls, zeker als het droog is en de temperatuur wisselend lekker. Mooier kan het niet.

Piet De net aangetreden Clubconsul van Gaasterland, Piet Bootsma wint de Jelle Tjaden Trofee met 43 punten en is daarmee de ‘Beste Consul 2018’.

Uitslag Jelle Tjaden Consulwedstrijd 2018

1. Piet Bootsma – Gaasterland                     43 stableford punten  van hcp. 26

2. Joop Servaas – Grevelingenhout             40 stableford punten  van hcp. 19.2

3. Ben van den Broek – Exloo                       39 stableford punten  van hcp. 23.3   

De eerste zes geplaatsten spelen hun handicap en in totaal speelden 32 deelnemers 30 of meer punten. Al met al een mooie score.
De longest drive wordt geslagen door Wijnand Eissens – Batouwe en de neary scoort Godfried van der Linden – Marine Nieuwe Diep op hole 4.
Birdies worden gescoord op hole 1 door Peter Herreilers – Midden Brabant, hole 2 Hille de Graaf – De Goyer, hole 4 Godfried van der Linden – Marine Nieuwe Diep en op hole 9 Juup Brederode – Keppelse.

18 Winnaar Consuldag 2018 6990 small                                                17 Clubhuis Tox Consuldag 2018 6929 small

Consuldag 2018
Organisatie: Marcel Schul – Clubconsul Toxandria, Piet Klinkhamer – Baancommissaris Toxandria, Jacques Remmen – Regioconsul CW en OGD Wedstrijd Coördinator Ed Eelman.
Verslag: OGD Redactie Hannes van de Stadt en Jan de Vries
Bronnen: Notulen Cees Verkerk, Wedstrijduitslagen Ed Eelman
Foto’s Consuldag 2018 © Peter van Mens. In de nieuwsrubriek vindt u een link naar het fraaie fotoalbum dat Peter van Mens van die mooie dag maakte.

Klik op de afbeelding voor vergroting.

Uitslag Consuldag 2018