2017-42 Stichting Kinderen Doen Mee, Roosendaal


Toegekend: € 1.250,--


Consul W,G. Hermans van de Golfclub Wouwse Plantage


De Stichting Kinderen Doen Mee, een kleine particuliere instelling, organiseert met een groep van 25 vrijwilligers voor een 40-tal gezinnen met een minimuminkomen, ook een vorm van handicap voor kinderen, op regelmatige basis kleine uitjes en activiteiten.

De stille armoede van de gezinnen wekt begrip en sympathie op door de eenvoudige stijl van betrokkenen.

De OGD schenking van € 1.250,-- wordt besteed aan de organisatie van verschillende activiteiten.

Terug naar Schenkingen 2017