Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Ere-Grootvader Maarten Stratenus op 81 jarige leeftijd overleden
Omringd door zijn dierbaren is na een kortstondig ziekbed ons erelid Maarten Stratenus overleden.
Maarten was vele jaren, tot begin dit jaar, lid van ons bestuur. eerst vele jaren als bestuurslid Projecten en na overdracht van die taak werd hij bezielend webmaster die onze huidige website vorm en inhoud gaf. 
In een In Memoriam herdenken wij deze fijne vriend van onze Old Grand-Dad met weemoed en dankbaarheid.