Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Gift en Belastingdienst

Uw jaarlijkste Gift en de belastingdienst 

Elke grootvader-donateur maakt elk jaar een bedrag over naar de Stichting Old Grand Dad Club Nederland om daar mee het werk van de Stichting mogelijk te maken. 

Hoe kijkt de belastingdienst naar die jaarlijkste bijdrage? 

Uw gift of donatie is een periodieke gift als: 

• u de gift hebt laten vastleggen
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de te maken schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 
• de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift. 

NB 
De stichting Old Grand-Dad Club Nederland is een ANBI stichting en dus komt uw donatie voor (onbeperkte) aftrek in aanmerking als u de bijgevoegde formulieren invult en per post opstuurt naar de pennningmeester:

J.Moen
M. van Zeggelenhof 9
3604 DD Maarssen

                                                            Klik hier om het formulier te openen

Let op!

U hoeft deze formulieren NIET naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte wil controleren, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Voor de fiscale voordelen/aftrekbaarheid welke voor u van toepassing zijn, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

 Klik hier voor belastingdienst