Old Grand-Dad Golfclub Nederland

JelleTjaden

In memoriam Jelle Tjaden

In Memoriam

Ere-Voorzitter Jelle Tjaden overleed op de Consuldag, 8 april 2015.

JelleTjaden

Jelle werd in 1973 Secretaris en in 1979 Voorzitter, wat hij 15 jaar bleef. In 1994 werd Jelle opgevolgd door Marlof Strumphler. Bij zijn afscheid als Voorzitter werd Jelle benoemd tot Ere-Voorzitter.

Jelle was geboren op 11 mei 1920 in Haarlem, waar hij ook zijn middelbare schooltijd doorbracht. In 1946 vertrok Jelle naar het buitenland om in verschillende wereldsteden nieuwe KLM-vestigingen op te zetten.

Voordat de stichting Old Grand Dad in 1974 officiël werd opgericht was er op de Kennemer Golf een groep grootvaders, die aan de basis van de OGD hebben gestaan. Jelle heeft zich al in 1967 daarbij aangesloten.
In de tijd dat Jelle voorzitter was groeide de OGD al met 3 à 5 club, die per jaar werden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het OGD gebeuren. In 1994 waren er al meer dan 1400 donateurs aangesloten van 48 clubs. Ook stond hij aan de basis van de regionalisatie wegens de groei van de stichting.
In 1990 nam Jelle de beslissing om de donateurs uitgebreider te informeren via een meer professioneel ‘Jaarbericht’ dat ook de OGD extra cachet gaf’. Hij verzond het eerste jaarbericht in 1991. In april 2015 werd de 25ste jaargang verstuurd. Zie voor een intervieuw met hem het jaarbericht 1994
Aan het eind van zijn voorzitterschap schonk hij ter gelegenheid van de eerste ‘Consulwedstrijd’ op 12 april 1994 een wisseltrofee, de “Jelle Tjaden trofee“. De eerste winnaar van deze onder de Consuls ‘felbegeerde’ trofee was H.E. Mulder van Lauswolt.
Het totale bedrag aan schenkingen in de periode 1979-1994 was ƒ 586.910,53 (guldens) en in 2014 kwam, mede dankzij zijn grote inzet, het totaalbedrag aan schenkingen voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap op ruim twee miljoen Euro.

Jelle is in zijn 95ste levensjaar in Bloemendaal overleden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.