Old Grand-Dad Golfclub Nederland

In Memoriam Maarten Stratenus

In Memoriam
Maarten Stratenus †
1941-2023

Maarten Stratenus heeft grote betekenis gehad voor de stichting Old Grand-Dad. In 2002 begonnen als clubconsul op G&CC Anderstein, trad hij enkele jaren later al toe tot het bestuur van onze stichting. Als voormalig huisarts bleek hij uitermate geschikt om de aanvragen voor projecten te beoordelen. Iets dat hij met grote plichtsbetrachting, betrokken, secuur en nauwgezet deed. Daarnaast werd zijn inbreng gekenmerkt door eruditie, kalmte en wijsheid. In bestuursaangelegenheden zeer waardevol. Het was dan ook eigenlijk niet anders dan normaal, dat hij na de overdracht van zijn projectenwerk, toch lid van ons bestuur bleef. Zijn klankbord functie was voor zijn collega’s waardevol en vaak zeer behulpzaam om zaken tot een goede oplossing te brengen. Met grote ijver zette hij zich aan de slag om te werken aan de verbetering van onze website. Dat hij daarvoor het nodige studiewerk moest verrichten om dit onder de knie te krijgen, deerde hem niet. Iets dat hem vervolgens in zeer korte tijd op een bewonderenswaardige wijze heel goed af ging. Zeker omdat hij het erg leuk en inspirerend vond. Hij werd zodoende onze eerste echte webmaster. In oktober manifesteerde zich zijn ongeneeslijke ziekte, maar dat weerhield hem er niet van er nog voor te zorgen dat onze website werd overgezet naar het veel gebruiksvriendelijker WordPress, zodat de overdracht naar een nog te zoeken opvolger, eenvoudiger zou zijn. Dat typeert Maarten ten voeten uit. Een groot verantwoordelijkheid gevoel, gepaard aan een enorme inzet en werklust om zaken voor onze stichting in orde te brengen. Wij zijn Maarten veel dank verschuldigd en herinneren ons hem als een zeer aangenaam fijn mens en collega.