Old Grand-Dad Golfclub Nederland

jackarendsen

Jack Arentsen overleden

Ere Grootvader Jack Arentsen overleden
jackarendsen

Afgelopen week is onze Ere Grootvader Jack Arentsen overleden.

Jack heeft jarenlang op bewonderenswaardige en actieve wijze zorg gedragen voor de verzorging van ons Jaarbericht. Toen hij met deze belangrijke werkzaamheden stopte , werd hij volkomen terecht geëerd met het Erelidmaatschap van onze stichting. Memorabel waren zijn oproepen bij de jaarlijkse consuldag, waar hij trots “zijn jaarbericht” presenteerde en de microfoon ter hand nam om alle aanwezige consuls op te roepen zorg te dragen voor een zo groot mogelijke verspreiding ervan, zodat de promotionele en wervende waarde van het jaarbericht, ten volle benut zouden worden. De groei van onze stichting is mede daaraan te danken. Wij zijn Jack zeer dankbaar en wensen zijn naasten veel steun bij dit verlies. Klik hier voor zijn overlijdensbericht.