Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Mondriaan Dag Margarten

Mondriaan Dag Margraten

Opa’s Margraten bezorgen kinderen Mondriaan Stichting leuke golfdag

Mondriaan Dag Margarten

De OGD heeft als ideëel doel het mogelijk maken van sporten voor de gehandicapte jeugd.

Zoals u weet wordt het geld dat de opa’s binnenbrengen via projecten vrijwel altijd besteed aan “hardware” zoals speeltoestellen voor de kids. Bij de opa’s van het Rijk van Margraten ontsproot het idee om eens iets anders te doen en wel in de vorm van een soort “software” waar de kinderen direct van konden genieten. Tijdens onze jaarlijkse wedstrijd werd daartoe geld ingebracht om dit mogelijk te maken. In overleg met de Mondriaan Stichting (een GGZ instelling) werden 14 kinderen, die opgenomen zijn met psychosomatische problematiek in Vijverdal (de psychiatrische kliniek), in de gelegenheid gesteld om bij ons op de baan “fun-golf” te spelen.

Het Rijk van Margraten was bijzonder coulant door de baan gratis voor het goede doel ter beschikking te stellen. Onze hoofd-pro Luchie Deuring stelde niet alleen het materiaal ter beschikking, hij had ook voor ons een heel parcours opgebouwd, waar we hem uiteraard erg dankbaar voor waren. De kinderen en hun begeleiders arriveerden om 11 uur in de stromende regen na een wandeling van 3-4 km. vanaf Vijverdal. Gelukkig was dat de enige bui  waar we mee te maken kregen. De groep had geen idee wat hun te wachten stond. Mede daarom werd met schroom en zelfs tegenzin gestart. Vijf holes van onze par 3 baan waren door Luchie omgetoverd. Bij iedere hole legden onze OGD opa’s uit wat van de kinders werd verwacht. Op één hole werd met houten klomp tegen een tennisbal richting vlag geslagen, op andere holes met een soort plastic ijshockeystick, terwijl op weer een andere hole met een plastic knuppel tegen een voetbal werd geslagen om de vlag te bereiken. Op de laatste hole moesten de kinderen zo snel mogelijk met een hockeystick en tennisbal slalom lopen. Binnen no time waren alle kinderen blij en vol overgave bezig. Kortom een echt heel gezellige chaos waar iedereen inclusief de begeleiders van genoten.

Na een hapje en een drankje volgde de prijsuitreiking (toevallig hadden alle kinderen de eerste prijs) en de overdracht van een fraaie beker voor het hele Mondriaanse golfteam. Dit leuke  experiment is naar ons idee een waardevolle aanvullende mogelijkheid om de gehandicapte jeugd te laten sporten en genieten.

Frits Bär, Consul van de OGD voor het Rijk van Margraten