Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Aantal projecten breekt door historische grens

In het nog lopende jaar 2023 is een belangrijke mijlpaal gepasseerd. Aan maar liefst 66 projecten is in totaal ruim € 166.000,= toegekend. Nog nooit eerder in de bijna 50-jarige bestaan van de stichting Old Grand-Dad Club Nederland werd een zo groot aantal projecten toegekend.
Meerdere consuls in het land hebben er mede voor gezorgd dat er dit jaar flink veel aanvragen in behandeling genomen konden worden. Ons bestuurslid Jan Orie, belast met de portefeuille Projecten, heeft er veel werk en energie in gestoken om al die aanvragen zorgvuldig, via onze daarvoor vastgelegde protocollen, te beoordelen en te toetsen. Vaak ook door rechtstreekse contacten met de aanvragers op te zetten om op die manier iedere aanvraag optimaal te kunnen beoordelen.

Onder de tab “Schenkingen” zijn alle tot nu toe afgewerkte en toegezegde projecten terug te vinden.