Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Ere-Grootvader Maarten Stratenus op 81-jarige leeftijd overleden

Omringd door zijn dierbaren, is ons erelid Maarten Stratenus na een kort ziekbed in de vroege ochtend van 17 april overleden. Maarten was jarenlang, tot begin dit jaar, lid van het bestuur van onze stichting. Vele jaren als bestuurslid Projecten en na overdracht van die taak bezielend webmaster, die onze website op vele fronten beter en aantrekkelijker gemaakt heeft. In een In Memoriam herdenken wij deze belangrijke pijler van onze geliefde Old Grand-Dad stichting, die wij veel dankbaarheid verschuldigd zijn.