Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Peter van Mens

Gevierd Clubconsul Peter van Mens overleden

Maandag 14 augustus jl. hebben wij een bijzondere collega uit ons midden verloren.
Na een langdurige periode, waarin hij met vele medische tegenslagen te maken kreeg, die hij steeds met een bewonderenswaardige blijmoedigheid wist te pareren, heeft Peter van Mens, twee weken geleden besloten deze ongelijke strijd te staken.

Peter was een heel bijzonder mens en een buitengewoon betrokken clubconsul van onze mooie stichting. Zijn OGD-afdeling bij het Rijk van Nijmegen, de grootste afdeling binnen onze organisatie, was zijn grote trots en onderwerp van vele, vele inspanningen om veel golfende grootvaders mooie golfdagen te bezorgen en hen intussen te verleiden jaarlijks hun donaties over te maken.

Daarnaast was hij heel actief in het opsporen van belangrijke projecten die onze stichting vervolgens kon ondersteunen en last but not least was hij onze onbetwiste “hoffotograaf”, die het geen moeite te veel vond geweldige fotoreportages te maken van vele regio-, maar ook landelijke wedstrijden.

Het was dan ook niet meer dan logisch dat ons bestuur Peter vorige week dinsdag unaniem benoemd heeft tot Grootvader van Verdienste.

Een benoeming waarvan hij nog zelf kennis heeft genomen en waarmee hij bijzonder gelukkig was.

Namens Old Grand-Dad Club Nederland, bestuur en donateurs, bedanken wij Peter voor zijn vele goede werken voor onze stichting en wij wensen zijn echtgenote en kinderen en familie veel strekte om dit grote verlies te verwerken.