Old Grand-Dad Golfclub Nederland

“Stichting Old Grand-Dad steekt G-korfballers Emmeloord in het nieuw”

In de digitale versie van “De Noordoostpolder” van 16 april 2024 plaatste de krant dit artikel.
Alle reden om met Hans Rusius, Clubconsul van Golfclub Emmeloord en nauw betrokken bij deze schenking, het gesprek aan te gaan.

Hans woont in Emmeloord in de Noordoostpolder en golft al 20 jaar bij ‘Emmeloord’. Hans was nauw betrokken bij de oprichting van golfclub. ‘Emmeloord’ startte in 2004 met een 9 holes PAR-3 baan. Vijf jaar later in september 2009 was de tweede 9-holes PAR-74 baan een feit. Hans typeert GC Emmeloord als een doenersclub. De club met bijna 1.000 leden, draait volledig op vrijwilligers. Zoals Hans zegt: “Leuke mensen met een echt clubgevoel”. De leden komen uit de gehele regio, Genemuiden, Kampen en Lemmer. Er zijn ook veel Duitse leden die hier een boot of tweede huis hebben.

Hoe is Hans Clubconsul geworden en wat motiveert hem om vrijwilliger te zijn voor de stichting Old Grand-Dad?

Toenmalig Regioconsul Regio Noord-West, Cees Röthengatter, vroeg hem of Hans een ‘klusje’ wilde doen.Hij zou wel een mail ontvangen”. De mail kwam met het verzoek om Clubconsul te worden voor de OGD. Vanaf 2016 heeft Hans deze taak op zich genomen. Zijn belangrijkste drijfveer is het kunnen helpen van jongeren met een beperking op het gebied van sport, spel en beweging en de zichtbare vreugde die dit geeft voor de jongeren.

Voor de promotie van de OGD maakt hij onder andere gebruik van de Herendag, van welke commissie Hans lid is. Daarnaast neemt hij deel aan de NGF-competitie en is lid van businessclubs. Zoals hij het noemt heeft hij 48 ‘leden’ of beter gezegd donateurs. Het aantal blijft redelijk stabiel, uiteraard zijn hier ook mutaties. Het streven van Hans is om 50 deelnemers te hebben bij de regiowedstrijd in 2025.
Tot nu toe heeft hij tien projecten bij de OGD aangedragen, goed voor een gezamenlijk bedrag van circa 25.000 euro.

Hans vindt het zeer dankbaar werk. In zijn zoektocht naar nieuwe projecten wordt hij ook wel geconfronteerd met schrijnende gevallen, maar dit geeft hem juist een extra stimulans. Zijn credo: “Wacht niet af. Je moet mensen actief benaderen. Een goede PR en support van het bestuur van de golfclub draagt hier zeker aan bij”.

Bij het onderzoeken van potentiële projecten kom je volgens hem in een geheel nieuwe wereld. Hij kan zich het eerste project in Tollebeek voor een gezinsvervangend huis nog goed herinneren. De vraag was een zogenoemde “nest-schommel”. Dit is een schommel waarop jongeren kunnen liggen. Deze schommel werd met veel enthousiasme in gebruik genomen. Nu lijkt een nest-schommel niet zo kostbaar. Maar er worden strenge eisen aan een dergelijke schommel gesteld en deze moet dan ook gecertificeerd zijn. Al met al een stevige investering.  Een artikeltje in de eerdergenoemde krant zette Hans op het spoor en doordat een clubgenoot ook betrokken was met dit huis, waren de lijntjes snel gelegd. Hans is het gesprek aangegaan.

Ik vroeg Hans wat hij mee wilde geven aan nieuwe Clubconsuls.

Zijn advies is ‘Ga zelf op zoek naar projecten, benader mensen en blijf niet afwachten’. Niet elk project kan overigens worden gehonoreerd. Zijn laatst aangedragen project een ballenmachine voor een kleine groep rolstoel tennissers ging bijvoorbeeld om moverende redenen niet door. Hij heeft hier vrede mee. Uiteindelijk heeft hij dit toch kunnen realiseren via de Lions.

Bron:  De Noordoostpolder