Old Grand-Dad Golfclub Nederland

20180926 logo Lochemse

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind. Hoe Lochem bij de OGD kwam

 

20180926 logo Lochemse

Dat de Lochemse Golfclub al ruim 11 jaar een trouw supporter van OLD Grand-Dad is, getuigt het feit dat op 7 augustus 2019 de Landelijke Finale op de Lochemse gespeeld wordt. 

De aansluiting van de Lochemse bij Old Grand-Dad had wel de nodige voeten in de aarde. Penningmeester Gerrit Horlings vond, vanaf het moment dat hij toetrad tot het stichtingsbestuur in 2004, het één van zijn taken zoveel mogelijk golfclubs aan OGD te binden. Eind 2004 waren dat er 92, eind 2017 117.

De Lochemse was één van de clubs die nog ontbrak.

Gerrit speelde in 2005 met 3 competitieteam-genoten in Oostenrijk. Tijdens de start werd er op de tee nog een Nederlander aan de flight toegevoegd.
Bij de borrel kwam het gesprek op OGD.
De 4e man, Goos Zetsma, van de Lochemse en grootvader had nog nooit van Old Grand-Dad gehoord. Dus legde Gerrit hem het één en ander uit, zonder direct gevolg.
Het Lochemse bestuur wees Goos’ suggestie toe te treden tot OGD af. Toetreding was ooit wel overwogen.
Enige tijd later kwam het bestuur tot inkeer en tot het inzicht dat de Lochemse niet achter kon blijven bij de meer dan 100 golfclubs die waren bij de goede doelen stichting Old Grand-Dad.

In 2007 meldde de Lochemse zich aan met Goos Zetsma als Clubconsul met direct al 65 grootvaders. Dit aantal is inmiddels gestegen tot ca 100.

20180926 Lochemse OGD Lochem small 

Goos Zetsma vervult zijn taak als Clubconsul van De Lochemse