collagebestuur

 

 

 

 

 

De Stichting Old Grand Dad Club Nederland heeft een bestuur van minimaal 5 grootvaders.


Voor de contacten met de verenigingen en de organisatie van de jaarlijkse serie OGD wedstrijden, is het land ingedeeld in 8 regio's, waar de leiding berust bij een Regio Consul


Bij de aangesloten clubs treedt een grootvader op als Club Consul. Hij onderhoudt de contacten met de donateurs van de club. Hij organiseert de OGD club wedstrijd waar men zich onder meer kan kwalificeren voor de regionale finale en vervolgens de landelijke finale.


Tijdens de Consuldag worden Club Consuls door het bestuur op de hoogte gesteld van de gang van zaken binnen de stichting. Ook het wedstrijdprogramma wordt toegelicht. 's Middags wordt gegolfd om de "felbegeerde" - Jelle Tjaden trofee. De dag wordt besloten met een gezamenlijk diner.


"Grootvaders die zich hebben onderscheiden voor wat betreft het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting kunnen worden benoemd tot Ere Voorzitter of Ere Grootvader (= Erelid) dan wel Grootvader van Verdienste (= Lid van Verdienste)".