Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Banner 02 Organisatiekopie

Organisatie

 

 Banner 02 Organisatiekopie

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland heeft een bestuur van minimaal 5 grootvaders.

Voor de contacten met de verenigingen en de organisatie van de jaarlijkse serie OGD wedstrijden, is het land ingedeeld in 8 regio’s, waar de leiding berust bij een Regioconsul.

Bij de aangesloten clubs treedt èèn grootvader op als Clubconsul. Hij onderhoudt de contacten met de donateurs van de club. Hij organiseert de OGD clubwedstrijd, waar men zich onder meer kan kwalificeren voor de regionale finale en vervolgens de landelijke finale.

Tijdens de Consuldag worden Clubconsuls door het bestuur op de hoogte gesteld van de gang van zaken binnen de stichting.
Ook het wedstrijdprogramma wordt toegelicht.
’s Middags wordt gegolfd om de felbegeerde Jelle Tjaden trofee. Vernoemd naar onze eerste voorzitter.
De dag wordt besloten met een gezamenlijk diner.

Grootvaders die zich hebben onderscheiden door hun bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting, kunnen worden benoemd tot Ere Voorzitter of Ere Grootvader (= Erelid) dan wel Grootvader van Verdienste (= Lid van Verdienste).
Onder de Tab “Verdienstelijke Grootvaders” vindt u de huidige ereleden en de leden van verdienste.