Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Privacybeleid

 Logo OGD zwart transparant

 

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast : juni 2018

De stichting Old Grand-Dad club Nederland respecteert de privacy van alle donateurs en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u als donateur van onze stichting verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt als donateur vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze doelstelling uit te kunnen voeren..
Wat houden we van elke donateur bij:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Geslacht
Lid van welke golfclub
Bedrag van de donatie
IBAN bankrekeningnummer
Hoe lang u al donateur bent

NGF nummer (optioneel)
(pas)foto (optioneel)
Telefoonnummer(s) (optioneel)

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Old Grand Dad Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Doelstellingen zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement

Het bestuur van de stichting heeft als richtlijn met betrekking tot het doel van de stichting de volgende interpretatie vastgesteld:

Het stimuleren van de onderlinge band en golfplezier van Grootvaders/Contribuanten door middel van onderlinge golfwedstrijden en de daarmee verband houdende sociale activiteiten, bij de clubs, in regionaal- en landelijk verband.

Het verlenen van financiële steun, bij voorkeur voor de verwerving van materiële voorzieningen, aan instellingen die zich inspannen voor “sport, spel en beweging” door kinderen met één of meerdere beperking(-en) op fysiek-, psychisch- en/of sociaal gebied.
De leeftijdsgrens die bij de beoordeling wordt aangehouden is ongeveer 30 jaar.

Om die doelstellingen te verwezenlijken vragen we eenmaal per jaar (in april/mei) om een donatie. Dat doen we per mail of per post. Wij houden bij hoeveel u heeft gedoneerd.

Wie hebben toegang tot de gegevens

Toegang tot deze gegevens hebben :
Het bestuur kan bestanden inzien
De secretaris hij kan het totale bestand muteren en bekijken
De Penningmeester hij kan het totale bestand muteren en bekijken
De regioconsul hij ziet alleen de gegevens van de clubs in zijn regio
De clubconsul hij ziet alleen de gegevens van zijn club.

Zowel de regioconsul als de consul zien wel of een donateur heeft betaald maar niet hoeveel.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ons bestuur is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Mocht de doelstelling worden gewijzigd dan zullen wij deze verklaring dienovereenkomstig aanpassen. Kijk op onze site (www.oldgranddad.nll) voor eventuele veranderingen

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle donateurs de mogelijkheid tot het opvragen, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

secretaris@oldgranddad.nl