Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Promotiefilm

Promotiefilm

Ter gelegenheid van het lustrum van 2014 heeft de Filmgroep Centrum NL een promotiefilm over de Old Grand Dad Club Nederland gemaakt. Hierin komen de beide facetten van de stichting duidelijk in beeld. De filmgroep bestaat uit de heren Hans Donker, Wim Kok, Gerard Verschraagen en Roel Schuil – zelf een golfende grootvader-donateur. Deze filmgroep maakt films ter ondersteuning van de activiteiten van niet-commerciele instanties, die lichamelijk of geestelijk welzijn van de medemens willen bevorderen.

Contactpersoon filmgroep:  r.e.schuil@onsbrabantnet.nl

 

Klik hier om de film te starten