Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Protocol projecten

Het protocol voor OGD projecten

De voorkeur gaat daarbij uit naar bijdragen in de aanschafkosten van materiële voorzieningen. Eveneens heeft de OGD een voorkeur voor donaties die substantieel bijdragen tot het doel, als percentage van het totaal herkenbaar in het uiteindelijke resultaat. De Stichting wil voornamelijk kleinschalige projecten steunen waarbij de bijdrage van de OGD herkenbaar is en die een band hebben met (regio-) consuls c.q. contribuerende grootvaders.

Aanvragen kunnen uiteenlopend zijn, zoals

–          aanschaf van materiaal, nieuw en vervangend

–          bijdragen als aanvulling van projectfinanciering.

–          projectgerichte aanvragen

–          bijdragen ten behoeve van de organisatie van een evenement of activiteit.

Niet (in principe niet-) in aanmerking voor financiële ondersteuning komen

–          bijdragen ter leniging van reguliere begrotingstekorten van een organisatie.

–          activiteiten ter verdere verwerving van ( additionele) fondsen

–          activiteiten die leiden tot een commercieel resultaat van een van de betrokken partijen (deelactiviteit met
           winstoogmerk of onduidelijke bestemming van een opbrengst)

–          bijdragen aan (jaarlijks) terugkerende evenementen. Deze kunnen incidenteel worden gesteund.

–            bijdrage die slechts ten goede komen aan één enkel persooon.

–          Gehandicapten ‘top’sport

–          Projecten buiten Nederland

–          Projecten die niet gehandicapten laten kennismaken met gehandicapten sport

–          Fundraising organisaties/stichtingen voor gehandicaptensport. Hun projecten kunnen wel rechtstreeks
           worden gesteund.

Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend.

maart 2018