Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2021-13

2021-13 Wonen met Zorg en Ondersteuning Middelburg

Toegekend: € 2.400,–

Te besteden aan: fitnessapparatuur

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Goede materiële voorzieningen alleen zijn niet voldoende.
Het is ook een huis waar bewoners zich veilig en beschermd voelen, opdat zij zich kunnen ontplooien en gelukkig zijn.
Dat houdt onder andere in dat de bewoners serieus genomen worden, hun eigen keuzes mogen maken en respectvol benaderd worden.

Een heerlijk groot huis, een warm thuis, waar zij veilig en beschermd wonen, zichzelf ontplooien en gelukkig kunnen zijn.
Dat is het complex aan de Trompstraat van Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning, een ouderinitiatief, waar tien kinderen met een verstandelijke beperking wonen.

Deze jongeren hebben te veel energie en te weinig beweging, vandaar het voorstel een mini-fitnessruimte in te richten.

De OGD-schenking is een initiatief van Rob Broedelet, OGD Consul van de Domburgsche, ondersteund door Paul Versluis, Regio Consul Zuid-West.

www.wmzo.nl

Terug naar Schenkingen 2021