Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Marna Gewoon-Bijzonder Diessen

Toegekend € 2.000, –
Te besteden aan specifiek spel- en speelmateriaal

Marna Gewoon-Bijzonder te Diessen verleent op individueel- en groepsniveau zorg aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Marna doet dit zelfstandig en gebruikt specifieke spelmaterialen, die nu aan vervanging en uitbreiding toe zijn.
Een pakket, speciaal uitgezochte materialen voorziet in de behoefte van afwisselend en uitdagend begeleiden van de groepen.

De OGD-schenking is een eigen initiatief van Wim van Vught donateur van De Dommel Carl Baks OGD Clubconsul van De Dommel, ondersteund door Jacques Remmen, OGD Regioconsul Zuid-Oost.

www.gewoon-bijzonder.nl