Old Grand-Dad Golfclub Nederland

Logo OGD 2020 zwart transparant 1 cm hoog kopie 2

Ubbo Emmius VMBO Stadskanaal

Toegekend € 2.200, –
Tebesteden aan boks- en bouwmateriaal voor het leerplan

Project Leerplein weerbaarheid voor het VMBO, met een grote verscheidenheid aan niveau’s.
Voor de gevraagde activiteiten zijn de betrokken leerkrachten vrijwilligers en dragen bij in hun vrije tijd.
Voor de groep “die niet stil kan zitten” maar wel zelfbeheersing moet worden bijgebracht een combinatie van bijzondere gymlessen en bouwen aan de eigen werkomgeving.

De OGD-schenking is een initiatief van Frans Geers, OGD-consul van de Semslanden Golf, ondersteund door Luc ter Heide, OGD-Regioconsul Noord-Oost.

www.ubboemmius.nl