Old Grand-Dad Golfclub Nederland

2022-06  

Toegankelijk Zwolle, Zwolle

Toegekend: € 4.000,–

Te besteden aan: een speciaal voor dit doel aangepast zandspeeltoestel

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ambassadeurs van het VN Verdrag Handicap.
Samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving.
Toegankelijk Zwolle is op initiatief van drie ouders van een kind met een beperking, met hen een pilot gestart om drie inclusieve toegankelijke speeltuinen in Zwolle Zuid te verwezenlijken.
De pilot dient als input voor de Gemeente Zwolle voor het schrijven van een ‘inclusief speeltuinen beleid’, zodat er stedelijk nagedacht wordt over inclusieve en toegankelijke speeltuinen.
De OGD-schenking is een initiatief van Jan de Wit, OGD Clubconsul Golfclub Zwolle, ondersteund door Luc ter Heide, OGD Regioconsul Noord-Oost.

www.toegankelijkzwolle.nl

Terug naar Schenkingen 2022